آقا

بسم الله الرحمن الرحیم آقا ننمون آقامو، آقا صدا می‌زنه. نه واسِ اینکه آقاست، چون اسمش آقاست....

ادامه مطلب