هنر و هنرمند

بسم الله الرحمن الرحیم برگرفته از کتاب «هنر و تجربه‌ی شوریدگی» هنر، مولود ذوق و عقل هنر، نیمی اندیشیدنی و نیمی شهودی است و اگر جز این بود، تعبیر «فلسفه‌ی هنر»، یک ترکیب تناقض‌گو بود. اگر می‌توان درباره‌ی «زیبایی‌شناسی» نظریه‌پردازی کرد و می‌توان عاقلانه در «جمال عالم» و عاشقانه در «نظام عالم» نگریست، نشان از این دارد که در هم تافتگی «ذوق» با «معرفت» در انسان، مدیون در هم بافتگی «زیبایی» با «حقیقت» در عالم است. «زیبایی»، فرزند آمیزش «ذوق» و «عقل»، بی‌میانجی‌گری «لفظ و عقد» است، لفظ و عقد در مقام «اظهار زیبایی» به کار می‌آیند، نه در...

ادامه مطلب