معرفی کتاب پیرمرد و دریا

بسم الله الرحمن الرحیم جدال سانتیاگوی پیر و ناتوان و مغرور با نیزه‌ماهی قوی و زورمند اما مغرور....

ادامه مطلب