نویسنده: محمدمهدی حاجعلی

عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۲)

<<<عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۱) بسم‌الله الرحمن الرحیم جنبش رنسانس؛ چرا و چگونه؟! یک اتفاق‌نظر و اجماع تاریخی، در قرنی پر التهاب که کلیدواژه «عصیان» آن را پیش می‌برد، سبب شد تا تفکری جدید و البته مخاطره‌‌آمیز شبیه به اژدهایی خونخوار از دل اروپا سربرآورد؛ انسان، در ابتدای این اقدامِ مخالف فطرت، با پشت کردن به قرون وسطی که به‌مثابه روحِ دینداریِ غرب به شمار می‌رفت، تلاش می‌کرد خود را در مناسبات این عالم پیش بیندازد و به زعم خود محورِ تمام تحولات و تصمیمات جاری عالم باشد؛ البته باید اشاره کرد که مخاطبان آشنا با...

ادامه مطلب

عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان (۱)

بسم‌الله الرحمن الرحیم عصیان بشر و رجعت به پاگانیسم یونان[۱]  چکیده غروب قرون‌وسطی سرآمد و اومانیست‌ها – که برخی بر این باورند برخی از آنها از اربابان و کشیش‌های کلیساها بودند – آن زمان که شیفته و واله متون یونانی شدند در اقدامی عجیب و البته قابل‌بررسی دست به ترجمه متون ادبیات باستانی یونان زدند. تحولی بنیادین و البته نفسانی بر پایه چندگانه‌پرستی یونانی با این اقدام رقم خورد که باید گفت چنین دگرگونی شگرفی در غرب – اگر نگوییم بی‌سابقه – کم‌سابقه بوده است. پذیرش آیین مسیحیت را، آن‌هم پس از سال‌ها تحمل رنج و شکنجه، می‌توان به‌عنوان...

ادامه مطلب