بسم الله الرحمن الرحیم

رضا شاه بعد از بازگشت به وطن، به تأسی از غرب به اقداماتی دست زد. از جمله اینکه همانند اروپایی ها دستور پوشیدن کلاه شاپو را صادر نمود – در قانون اتحاد لباس، کلاه پهلوی ، کلاه رسمی بود و همه مردم ایران به جزء آنهایی که مشمول استثناهای آن قانون می شدند ملزم به سر گذاشتن آن بودند – وی در فکر تغییر کلاه پهلوی بود که در اول فروردین ماه ۱۳۱۴ این دستور را صادر کرد ، ابتدا قرار بود کارمندان دولت، این نوع کلاه(شاپو) را استعمال کنند و دولت بخشنامه ای در این زمینه صادر کرد و سپس افراد دیگر ملزم به سر نهادن این کلاه شدند.

نقطه شروع مخالفت مردم و روحانیون با اعمال رضاشاه را باید در وقایع شیراز جستجو نمود. در خاتمه جشنی که از سوی وزارت معارف و با حضور علی اصغر حکمت وزیر معارف در شیراز تدارک دیده شده بود، ناگهان دخترانی در جلو جمعیت ظاهر شده و پوشش از سر و صورت خود برداشته و با موهای افشان، شروع به رقص و پایکوبی کردند. در مواجه با اعتراض شدید مردم و روحانیون به این اقدام، دولت تنها راه مقابله را در دستگیری یکی از علماء شیراز دید. ولی آوازه حرکت مردم شیراز به دیگر شهر ها رسید. تعطیلی بازار تهران و اعتراضات علماء قم و تبریز به این موضوع ، باز هم با دستگیری دو تن از علماء تبریز همراه بود.

منابع:

دوانی ، علی ، نهضت روحانیون ایران ، جلد ( ۱و۲ ) ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۷
قاسم پور ، داود ، قیام مسجد گوهرشاد به روایت اسناد ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تهران ، ۱۳۸۶
کوهستانی نژاد ، مسعود ، واقعه خراسان ، حوزه هنری ، تهران ، ۱۳۷۵