بسم الله الرحمن الرحیم

آل عمران ۷۸

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقًا یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْکِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ
ﻭ ﺍﺯ ﻳﻬﻮﺩ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم [ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ] ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ [ ﻱ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ] ﺯﺑﺎﻥ [ ﻭ ﺻﺪﺍﻳﺸﺎﻥ ] ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺧﻢ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ [ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ] ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺏ [ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ] ﻧﻴﺴﺖ ; ﻭ [ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺷﺮﻣﻰ ] ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺪﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ [ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺖ ] ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ.

————–

یک پیام از آیه: یهود از ابتدا به فنون تاثیر گذاری آشنا بود، طوری که کذب محض را با تکنیک و فرم دقیقِ سخنوری، کلام الهی جلوه میداد. جالب آنکه یهود، خود به کذبِ خود آگاه بود ولی چنان با تکنیکْ دروغ میگفت که می توانست برای دیگران وهمِ کلام الهی ایجاد کند. نکته ظریف تر اینکه مبطِلِ این دروغ پردازیِ فنی و تاثیر گذار، آیات قرآن است با بالاترین سطحِ ممکن از فنّ فصاحت و بلاغت. باطل السّحر کذابانِ یهود، اعجاز کلامی خداوند صدیق شد.