بسم الله الرحمن الرحیم

دومبن فیلم معرفی شده در مسابقه نقد نویسی قلم سدید، فیلم تولد یک پروانه است. توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.

مشاهدۀ فیلم در انتهای صفحه!