بسم الله الرحمن الرحیم

در نقد سدید می‌توانید برای تاثیرگذارترین فیلم زندگی خود نقد بنویسید! اطلاعیه‌های مسابقه را در نشانی hvsl.ir/naghd بخوانید! توفیق شما مخاطبین گرامی را از خداوند منان خواستاریم.