بسمه تعالی

با توجه به نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در کانال تلگرام، کانال سروش و داخل سایت هنر ولایی، تصمیم نهایی براین شد که ادامه فعالیت کانال هنر ولایی تنها در دو پیام رسان زیر باشد:

بله (به عنوان پیام رسان با کیفیت): جستجوی @honarevelaee در بله یا لینک ble.im/honarevelaee

سروش (به عنوان پر مخاطب‌ترین): جستجوی @honarevelaee در سروش یا لینک sapp.ir/honarevelaee

باتشکر

سایت پژوهشی هنر ولایی