بسمه‌تعالی

مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی، در راستای پاسخگویی به برخی نیازهای داخل و برون سازمانیِ خود، اقدام به شناسایی مدرسین باسابقه و همچنین علاقمندان به تدریس، از میان هنرجویان خود می‌کند. هنرجویان این مرکز می‌توانند در نشانی زیر، توانایی‌ها و علاقمندی‌های خود را در زمینه تدریس، ثبت و ارسال کنند.

– ادامه فرآیند گزینش و استفاده از افراد، صرفاً وابسته به شرایط و نیاز مرکز خواهد بود.
محدودیتی در تعداد ارسال فرم برای هنرجویان وجود ندارد.
مهلت ارسال فرم تا جمعه ۹۸,۰۱,۲۳ است.

hvsl.ir/modarresin