کلاسهای مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی از ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۶ فروردین ۹۸ تعطیل است.